หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

ประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

ประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. วีระ กิจจาทร อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว